Nyheter

Nytt från Sandberg Development: samarbete med Lunds Tekniska Högskola

Sandberg Development kommer att vara huvudsponsor för mottagningen av nya studenter inom ingenjörsutbildningen Elektroteknik på Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Nytt från Sandberg Development: Rapport från andelsprojektet i Vayalakkavoor, Indien

Hand in Hand är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom, och är en av de ideella organisationer som Sandberg Development valt att stötta. Hand in Hand verkar främst i Indien, Kenya, Zimbabwe och Afghanistan.

Nytt från koncernen: Camurus delårsrapport för andra kvartalet 2022

Camurus delårsrapport för andra kvartalet 2022, som publicerades den 15 juli, visade både ökade intäkter och lönsamhet.

Om Sandberg Development

Sandberg Development är ett familjeägt investeringsbolag med visionen att genom aktivt ägande i innovationsdrivna bolag bidra till tillväxt och samhällsnytta. Genom aktivt ägande vill vi investera i och förädla innovations- och teknikdrivna företag med basen i södra Sverige.

Pengar ska sättas i arbete och skapa nytt

Som engagerade ägare ska vi bidra till att utveckla innovationer och affärsmöjligheter och bidra med resurser och kompetens med målet att bolagen ska ta en marknadsledande position inom sin bransch och sitt segment. Vår investeringsfilosofi bygger på en övertygelse om att pengar ska sättas i arbete och skapa nytt. Vi har arbetat efter denna filosofi i mer än 60 år.

Affärside

Sandberg Development ska genom långsiktigt aktivt ägande utveckla och investera i innovations-och teknikdrivna företag med basen i södra Sverige.

Vision

Genom investeringar i innovation och ny teknik ska Sandberg Development bidra till långsiktig tillväxt och samhällsnytta.

Omsättning

1,4

MDKR (1,4)

F&U, 76,1 MKR

6%

(av koncernens omsättning 2020)

Soliditet

81%

(80%)

Dotterbolag

3

(4)

ÄGARE

Per
Sandberg

Andra innehav

4

Våra engagemang

Aimpoint

Aimpoint utvecklar, tillverkar och marknadsför ett av världens snabbaste, effektivaste och mest robusta siktessystem för eldhandvapen baserad på en svensk rödpunktsteknologi för jägare, sportskyttar, polis och militär.

Omsättning: 1 000 MKR (1 074)
VD: Lennart Ljungfelt
Medarbetare: 298
Sandberg Developments ägande (sedan 1975): 100 %

Camurus

Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd, baserad på en egen formuleringsteknologi (FluidCrystal®). Camurus aktie (CAMX) är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap sedan 2015.

Omsättning:  601 MKR (335)
VD:  Fredrik Tiberg
Medarbetare:  134
Sandberg Developments ägande (sedan 1991):  40 %

GAIM

GAIM har utvecklat och marknadsför en VR-plattform som simulerar verklighetstrogna jaktsituationer och avancerade träningsfunktioner med analysmöjlighet för skyttar i utbildningssyfte. GAIM har baserats på Aimpoints rödpunktssikte för jaktgevär, och har sedan 2019 varit ett helägt dotterbolag till Aimpoint, men i juni 2022 övergår man till att bli ett helägt dotterbolag till Sandberg Development.

Omsättning:  8 MKR (3)
VD:  Stephan Eskilander
Medarbetare:  4
Sandberg Developments ägande (sedan 2019):  100 %

Granuldisk

GRANULDISK är marknadsledande inom kommersiella grovdiskmaskiner. Sedan 1987 erbjuder GRANULDISK hållbar rengöring av grovdisken som genom disk med GRANULER i höga temperaturer gör diskgodset hygieniskt rent med väsentligt mindre vatten och kemikalier än andra lösningar.

Omsättning:  200 MKR (177)
VD: 
Mikael Samuelsson
Medarbetare: 
88
Sandberg Developments ägande (sedan 1987): 
100 %

Rescue intellitech

Rescue Intellitech har specialutvecklat en tvättmaskin för rengöring av rökdykarutrustning för räddningstjänst och brandväsen. Tvättmaskinen Solo Rescue rengör andningspaket, hjälmar, stövlar och handskar nedsmutsade av sot som innehåller cancerogena ämnen och brandpersonal undviker därmed hälsovådliga ämnen.

Omsättning:  18 MKR (14)
VD: 
Martin Valfridsson
Medarbetare:  13

Sandberg Developments ägande (sedan 2018): 
100 %

ISEC

ISEC har utvecklat ett kamerasystem som tål extrema miljöer och återfinns bland annat i radioaktiv miljö i kärnkraftverk. Bättre övervakning bidrar till större säkerhet och minskar behovet av oplanerade driftstopp. ISEC är baserat i Helsingborg och bolagets kameraövervakningssystem finns i huvudsak i svenska, europeiska och amerikanska kraftverk, men även andra marknader bearbetas, främst i Asien.

VD:  Martin Warenholt
Medarbetare: 
15
Sandberg Development investerade i bolaget:
2017

Orbital Systems

Orbital Systems grundades 2012 av industridesignern Mehrdad Mahdjoubi i Lund med ambitionen att genom innovativ vattenteknik minska förbrukningen av såväl färskvatten som energi genom att som första produkt utveckla en innovativ dusch som både renar och återanvänder vattnet. 

VD:  Mehrdad Mahdjoubi
Medarbetare:  50
Sandberg Development investerade i bolaget: 2018

SWATAB

SWATAB eller Scandinavian Water Technology som grundades 2014 har utvecklat ett innovativt system för tvättning av textilier. Genom att koppla bolagets filterteknik till det vanliga kranvattnet möjliggörs tvätt med ultrarent vatten - utan tvättmedel och kemikalier.

VD:  Mats Marklund
Medarbetare:  7
Sandberg Development investerade i bolaget: 2018

60 år av skånsk innovationshistoria

Redan 1959 lade Gunnar Sandberg grunden till Sandberg Development. Det innebär att vi har över 60 års erfarenhet av att hitta och omvandla innovativa idéer till framgångsrika företag. Vi arbetar tillsammans för att utvecklas och lära av varandra för att hitta nya affärsmöjligheter.
Som familj vill vi ta ansvar - för bolag och omvärld.

För oss är det viktigt att de bolag som varit med oss i 30 år får samma stöd och förutsättningar att utvecklas som en nyinvestering. Här presenteras ett urval av viktiga årtal och verksamheter i Sandberg Developments historia.

ElektroSandberg

GS Development

Sandberg Development

1959 – 1992  
ElektroSandberg
startades av Gunnar Sandberg 1959. Installationsföretaget är specialiserat på lågspänningsteknik och har i starten sju anställda. Bolaget växte med stor framgång och etablerade sig i nybyggda lokaler på Jägershillgatan i Malmö i början av 1980-talet. Parallellt med ElektroSandbergs verksamhet växer företagsgruppen med investeringar i olika innovativa verksamheter som Aimpoint och GRANULDISK. 1991 är ElektroSandberg ett av Sveriges största och ledande entreprenadbolag inom elinstallation, automatisering och processtyrning med 600 anställda i Malmö, Lund, Halmstad och Stockholm och Gunnar Sandberg säljer elinstallationsföretaget till Sydkraft (E.On). Försäljningen utgör grunden för den nya industrigruppen  GS Development där övriga verksamheter samlas 1992. Industrigruppen fortsätter framgångsrikt att investera i och utveckla teknik- och innovationsdrivna bolag och verksamheten går sedan 2015 under namnet Sandberg Development.
1966-1988**
ScanCoin
utvecklar och säljer mynträknare och kontanthanteringslösningar
1975-
Aimpoint
skapade teknologin för rödpunktsikten som baseras på en svensk innovation som gör det möjligt att skjuta snabbare och effektivare. Bolaget är världsledande på området.
1981-1988  
Fluidcarbon
utvecklar en teknik som möjliggör användande av flytande kol som alternativ till olja.
1983-1986**
Biogram
tillverkar en antiseptisk kräm. Krämen finns fortfarande på marknaden under namnet LHP.
1985-1998**
Medeon
fastighets- och förvaltnings-bolag som som utgjorde startskottet och grunden till dagens industripark Medeon i Malmö.
1987- 
GRANULDISK 
bygger på en unik diskmetod som är utvecklad i Malmö. Med hjälp av Granuler och vatten under högt tryck och höga temperaturer diskas grovdiskgodset hygieniskt rent - utan fördisk, samtidigt som andelen vatten och kemikalier minskar och bidrar till en betydande positiv miljöeffekt.
1987-1995**
Miwana 
tillverkning av ögon- och näsprodukter. Nässprayen Renässans finns fortfarande på marknaden.
1988-1992**
Uni-Load  
tillverkar lastpallar i metall samt flygplanslastningssystem.
1988-2006**
Medicinskt Forsknings-
centrum, MFC  
grundas som centrum för medicinsk grundforskning och är idag en del av Region Skåne.
1992-2015
GS Development

1991-
Camurus 
grundades  i Lund av forskare inom biofysikalisk kemi som identifierade möjligheten att utnyttja lipidstrukturer för att förbättra tillförseln av aktiva läkemdelssubstanser i kroppen. Camurus utvecklar idag läkemedel för behanding av svåra och svåra kroniska sjukdomar. Bolaget börsnoterades 2015.
1992-1999**
International
Fertility Center   
för att hjälpa barnlösa med in
vitro-fertilisering.
1994-1999**
Ramtec    
tillverkar specialutrustning till grävmaskiner.
2006-2016
Evy & Gunnar Sandbergs
stiftelse
för stöd till medicinsk forskning.
2015 –   
Sandberg Development

2017
ISEC Industrial Security
utvecklar och producerar kameraövervakningssystem i radioaktiva miljöer.
2018
Orbital Systems 

är ett Malmöbaserat
vattenteknikföretag.
2018-
RESCUE Intellitech
marknadsför en tvättmaskin specialutvecklad för rengöring av rökdykarutrustning för räddningstjänst och brandväsen.
2018
SWATAB
är ett vattenteknikbolag som säljer ett unikt, egenutvecklat system, som omvandlar det vanliga kranvattnet till ett speciellt ultrarent vatten som tvättar rent och allergivänligt – helt utan tvättmedel och skadliga kemikalier.
2019-
GAIM
är en VR-plattform som simulerar verklighetstrogna jaktsituationer och avancerade träningsfunktioner med analysmöjlighet för skyttar i utbildningssyfte. GAIM är ett helägt dotterbolag till Aimpoint.
** Verksamheten har vidareutvecklats under annat ägande.

Inriktning & strategi

Våra ledord

Det är vår långa företagshistoria, våra ledord och vårt sätt att agera som ligger till grund för vår företagskultur där vi ser oss som ett Familjeägt Innovationsdrivet bolag med tro på att Långsiktighet skapar Världsklass.

Innovation

Våra bolag ligger i teknologins absoluta framkant och tillför nytta hos våra kunder.

Världsklass

Vi siktar på att bli bäst – att erbjuda bästa tekniken, nyttan och lönsamheten.

Familjeägt

Vi representerar ett 60-årigt svenskt industriarv som vi är stolta över och som vi vill driva vidare.

Långsiktighet

Vi har bevisat att långsiktighet och uthållighet ger resultat i framgångsrika företag.

Vår investeringsfilosofi

Vår investeringsfilosofi bygger på en övertygelse om att pengar ska sättas i arbete och skapa nytt. Vi har arbetat efter denna filosofi i över 60 år.

Vi har ett humanistiskt synsätt att driva företag på där vi sätter våra medarbetare i centrum. Vi vill utveckla förtroendefulla relationer med våra dotterbolag, innehav och medarbetare där tillit och entreprenörskap är nyckelord för framgång. Våra investeringar ska bidra till långsiktig samhällsnytta och vi vill framförallt växa genom att satsa i innovations- och teknikdrivna bolag - det är här vi har mest att erbjuda vad gäller erfarenhet och kompetens.
Vi investerar främst i företag med basen i södra Sverige men med en global marknad. Närhet och regelbunden kontakt är en viktig del i att bygga förtroende. I våra egna lokaler erbjuder vi en kreativ miljö och kunskapsöverföring över bolagsgränser. Sandberg Development arbetar kontinuerligt med att utvärdera och analysera investerings- och förvärvsmöjligheter. Vi är en liten organisation med snabba beslutsvägar.

Det ska kännas rätt i magen samtidigt som det ska finnas goda möjligheter för bolaget att utvecklas med Sandberg Development som ägare. Förädlingspotentialen behöver passa vår kompetensprofil för att vi ska kunna ta en aktiv ägarroll. Vi tror på kunskapsöverföring, engagemang och närvaro för att kunna vara den bästa ägaren för våra dotterbolag och intressebolag.
Vi vill förädla, investera och utveckla – vi har ingen uttalad exitstrategi.

Samhällsengagemang

Sandberg Development är en del av samhället och vill aktivt bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.
Vi delar med oss av vår tid, vår kunskap och vårt engagemang för att stärka människor och projekt som vi brinner för.

Några av de projekt som vi är engagerade i är:

  • Kåre Larssons och Gunnar Sandbergs forskningsstiftelse Camurus Lipid Research Foundation.  För mer information om stiftelsen, se www.clrf.se
  • Hand in Hand, Star for Life. Sedan länge har Sandberg Development ett sponsoravtal med organisationen Star for Life och deras utbildningsprogram i gymnasieskolor i Sydafrika. För mer information se: www.starforlife.org
  • Sandberg Development bidrar även regelbundet till välgörenhetsorganisationer som Cancerfonden, Hjärt- och Lungfonden, Rädda Barnen, Röda Korset, Barncancerfonden och Unicef.

Kontakt

Stefan Persson,
VD och Koncernchef
Sandberg Development AB 
www.sandbergdevelopment.com                  
Jägershillgatan 26      
SE-213 75 MALMÖ